Forretningsområder / Villaer/parcelhuse

Villaer/parcelhuse

Det er vores erfaring, at de fleste retssager angår et af følgende forhold:
 

Problemer med omfangsdræn eller andet dræn

Ved vand eller fugt i kælderen, viser det sig ofte, at det lovede dræn eller omfangsdræn kun findes delvist omkring huset, eller ikke er etableret lovligt og/eller fagligt korrekt.
 
 

Mangelfuld tagkonstruktion, undertag, tagplader, tagsten, ventilation, spær, skotrender eller inddækninger

Det ses jævnligt, at fejl og mangler ved taget medfører utætheder, svampeskader, forøget risiko for stormskader, forkortet levetid, udgifter til forøget vedligehold eller lignende.
 
En klient har gengivet følgende sagsforløb:
 
Vi købte hus med nylavet tag. Kort tid efter opstod der skimmelsvamp, da taget var fejlkonstrueret. Via vores første rådgiver fik vi delvis erstatning fra ejerskifteforsikringen. Efter mere end 1 år opgav rådgiveren at inddrive restkravet hos den byggesagkyndige, der havde lavet tilstandsrapporten. Herefter kontaktede vi Elvang & Partnere (E&P), Advokat Lars Bastholm.

Vores første rådgiver havde ikke henvendt sig til sælger, der selv havde lagt taget. Selvom kravet derfor var fortabt, fik E&P alligevel sælger til at yde delvis erstatning, modsvarende kr. 30.000. Efter retsskridt fik E&P også den byggesagkyndige til at betale kr. 117.500 plus renter, modsvarende stort set hele vores restkrav.

E&P sørgede for at vores retshjælpsforsikring dækkede omkostningerne ved sagen, bortset fra selvrisikoen.
 
Vi er meget glade og tilfredse med Advokat Lars Bastholms sagsbehandling og sagens udfald, og kan varmt anbefale Elvang & Partnere.

Hilsen Rune og Majken, Rødovre.
 

Vand, skimmelsvamp, råd m.m. i kælder eller krybekælder

Vand eller fugt kan medføre råd og svamp, hvilket kan påføre ejeren en betydelig udgift. Forholdet kan iøvrigt være sundhedsskadeligt. Skaden opstår typisk såfremt kælderen ikke er ordentligt ventileret, mangler fugtisolering eller dræn.
 

Afvigelser af areal i forhold til BBR-registeret

Det konstateres jævnligt, at huset er mindre end det, som blev oplyst da ejendommen blev handlet. Spørgsmålet er herefter typisk, at om køber kan kræve penge tilbage fra sælger.
 
 

Uenighed med developer/håndværker - projektsalg/byggesager

Der kan opstå tvist om, hvorvidt arbejdet er udført fagligt korrekt, indenfor den aftalte tid eller om størrelsen af betalingen til håndværkeren. Krav mod håndværkeren kan som udgangspunkt rejses af ejendommens ejer, uanset at håndværkeren har udført arbejdet for den tidligere ejer.
 

 

Tvist og uenighed med ejendomsmægler

Det ses jævnligt, at der efter salget af ejendommen eller udløbet af formidlingsaftalen opstår uenighed mellem sælger og ejendomsmægleren. Dette kan skyldes, at sælgeren mener, at mægler ikke har opfyldt sine forpligtelser, har handlet ansvarspådragende, ikke har krav på salær eller lignende.

Ejendomsmæglers forpligtelser er fastsat i Lov om formidling af fast ejendom og i formidlingsaftalen.

I nogle tilfælde kan køber rejse krav mod ejendomsmægleren, selvom køber ikke har været i aftaleforhold med mægleren.
 
 

Uenighed med hus- eller ejerskifteforsikringen om dækning

Tvist med forsikringsselskabet kan opstå både for så vidt angår ejerskifteforsikringen og bygningsforsikringen.
 
 

Fejl i tilstandsrapporten, el-rapporten eller energimærket

Fejl i rapporterne kan medføre erstatningsansvar for den bygningssagkyndige, der har udarbejdet rapporten.
 


Uenighed med kommune, offentlige myndigheder eller naboer

Der kan være tale om planmæssige forhold, afslag på ansøgninger, sager om vej, hegn, træer eller andet.
 
 

Forurening

Det hænder, at det konstateres, at ejendommen blev forurenet i tidligere ejers ejertid.
 
 

Dine kontaktpersoner

Følgende jurister varetager sager inden for området Villaer/parcelhuse:
 
 
 
Advokat (H)
Tel. 33 75 76 14