Forretningsområder / Erhvervslejeret – assistance til erhvervslejere

Erhvervslejeret – assistance til erhvervslejere

Vi yder bistand angående følgende områder:
 

Indgåelse af lejekontrakt

Er du ved at etablere nyt erhvervslejemål?
Elvang & Parterne tilbyder gennemgang, møde og kommentering af lejekontrakten.
Fast pris kr. 6.000 med tillæg af moms.
 

Lejenedsættelse og lejeforhøjelse

Både udlejer og lejer af erhvervsejendomme kan som udgangspunkt kræve lejen reguleret til markedslejen, når lejemålet har bestået i 4 år. Ofte er parterne dog ikke enige om markedslejen, ligesom der kan være uenighed om, hvorvidt retten til markedslejeregulering er fraveget eller opretholdt i kontrakten. Der gælder i øvrigt særlige bevisregler i sådanne sager.
 
Elvang & Parterne har foretaget adskillige vurderinger og ført adskillige sager om disse spørgsmål. 
 

Assistance ved lejemålets ophør

Ved lejemålets ophør opstår der ofte uenighed mellem parterne, f.eks. om lejers istandsættelsesforpligtelser og opgørelsen af den økonomiske værdi heraf.
 
Elvang & Partnere har stor erfaring med at bistå erhvervslejere i denne type sager.

Dine kontaktpersoner

Følgende jurister varetager sager inden for området Erhverslejeret/assistence til erhvervslejere:
 
 
 
Advokat (H)
Bjarke Madsen
bma@elvang.dk
Tel. 33 75 76 1