Forretningsområder / Ansættelsesret– assistance til funktionærer/direktører

Ansættelsesret– assistance til funktionærer/direktører

Vi yder bistand angående følgende områder:
 

Uberettiget opsigelse eller bortvisning

Er du blevet opsagt eller bortvist uberettiget, kan vi bistå dig med at afklare din retsstilling og hjælpe dig med at opnå den kompensation mv., du er berettiget til.
 
Du kan f.eks. have krav på kompensation, godtgørelse eller erstatning pga.
  • Usaglig opsigelse
  • Uberettiget bortvisning
  • Konkurrence- eller kundeklausuler
  • Manglende eller mangelfuldt ansættelsesbevis
Vi foretager gerne en uforpligtende vurdering af din sag, og du skal alene betale for vores bistand, hvis du vælger at gøre brug af vores bistand, og der er indgået en forudgående skriftlig aftale om salæret. 

Dine kontaktpersoner

Følgende jurister varetager sager inden for området Ansættelsesret – assistance til funktionærer/direktører:
 
 
LL.M., Advokat (L)
Tel. 33 75 76 01