Forretningsområder / Bobehandling, insolvensret og tvangsauktioner

Bobehandling, insolvensret og tvangsauktioner

Windpark Iven ApS under konkurs

 
 
Vi yder bistand angående følgende områder:
 

Dødsboer

Vi kan bistå med den fulde bobehandling. Vi bistår også i sager, hvor arvingerne selv sørger for en del af bobehandlingen. 
 

Konkursboer

Vi forestår hvervet som kurator i mange typer boer. Vores speciale er boer, hvor der indgår fast ejendom i aktivmassen. Ofte opnår vi at realisere boets aktiver i tæt samarbejde med debitor, og via sådanne samarbejder kan vi sikre en større dividende til kreditorerne – og at kreditorerne ser velvilligt på en gældsordning for debitor.
 

Nødlidende ejendomme/engagementer

Vi bistår en række banker med denne type sager. Vores speciale er engagementer med fast ejendom. Via vores store erfaring og netværk inden for fast ejendom opnår vi – stort set altid samarbejde med debitor - at afhænde aktiverne, således tvangsrealisation og konkurs undgås.
 

Rekonstruktion

Vi bistår med forberedelse af rekonstruktionsforløb samt indgåelse af akkorder og gældsordninger.

Dine kontaktpersoner

Følgende jurister varetager sager inden for området Bobehandling, insolvensret og tvangsauktioner:
 
 
LL.M., Advokat (L)
Tel. 33 75 76 01