Fakta

Bankoplysninger:
Bankforbindelse: Sydbank
Kgs. Nytorv Afdeling
Kgs. Nytorv 30
1050 København K

Klientkonto:
Reg.nr.: 8075
Konto: 0001340912
IBAN: DK2980750001340912
SWIFT: SYBKDK22
CVR.nr.: 25110900 

Om os

Elvang & Partnere advokatfirma, CVR.nr.: 25110900, er organiseret som et interessentskab.
 
Advokaterne hos Elvang & Partnere er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.
 
Alle advokater hos Elvang & Partnere er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning som følger de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen og garantiordningen er tegnet hos:
 
Codan Forsikring A/S
Gammel Kongevej 60
1790 København V
 
Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Elvang & Partnere uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.
 
Elvang & Partnere anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.
 
Elvang & Partnere samarbejder med andre om ydelse af bistand efter aftale med klienten, og giver på klientens anmodning oplysninger om de foranstaltninger, som Elvang & Partnere har truffet for at undgå eventuelle interessekonflikter i den henseende.
 
Advokaterne hos Elvang & Partnere er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.
 
De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk
 
Klage i anledning af advokatrådgivning og salærklage kan indbringes for:
 
Advokatnævnets sekretariat
Kronprinsessegade 28
1306 København K
http://www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx

Elvang & Partnere afdelinger

København
Kgs. Nytorv 15, 3.
DK-1050 Copenhagen K
Tel +45 33 75 76 77

Århus
Vester Allé 7, 2, tv.
DK-8000 Århus C
Tel +45 86 20 35 00

Hillerød
Torvet 9, 1.
DK-3400 Hillerød
Tel +45 48 20 68 01