Forretningsområder / Ejer- og andelslejligheder

Ejer- og andelslejligheder

Det er vores erfaring, at de fleste retssager angår et af følgende forhold:
 

Manglende fald på gulv, vådrumssikring eller ulovligt afløb i badeværelser

Forholdet kan medføre vandskader hus underboen eller i etageadskillelsen. Hvis problemerne ikke afhjælpes, må ejeren ofte give et nedslag i købesummen, ved ejendommens salg.
 
 

Skimmelsvamp eller anden svamp som følge af fugt eller kuldebroer

En vandskade ovenfra kan medføre svamp i lejlighedens loft eller vægge. Der er også eksempler på, at kuldebroer fra ejendommens ydervægge skaber skimmelsvamp i lejlighedens vægge eller gulve.
 
 

Brugsret til have, lofts- eller kælderrum og terrasse

Vi har ført flere retssager, hvor foreningen har ønsket at inddrage have, kælderrum eller terrassen, som ejeren af lejligheden har ment at have en fast brugsret til. Brugsretten kan efter omstændighederne repræsentere en betydelig værdi, og inddragelsen kan derfor være byrdefuld for ejeren.
 
 

Tvist og uenighed med ejendomsmægler

Det ses jævnligt, at der efter salget af ejendommen eller udløbet af formidlingsaftalen opstår uenighed mellem sælger og ejendomsmægleren. Dette kan skyldes, at sælgeren mener, at mægler ikke har opfyldt sine forpligtelser, har handlet ansvarspådragende, ikke har krav på salær eller lignende.

Ejendomsmæglers forpligtelser er fastsat i Lov om formidling af fast ejendom og i formidlingsaftalen.

I nogle tilfælde kan køber rejse krav mod ejendomsmægleren, selvom køber ikke har været i aftaleforhold med mægleren.

Relevant artikel: Salær til ejendomsmægler - Hvornår fanger bordet.
Relevant artikel: Boligsælger klarer frisag i strid om 400.000 kroner.
 

Uenigheder mellem ejere/andelshavere internt eller med bestyrelsen, herunder foreningsretlige spørgsmål

Der kan eksempelvis være tale om projekter, som foreningen ønsker at gennemføre eller tilladelser, som et medlem mener at have fået af bestyrelsen.
 
 
En tilfreds klient har den 15.04.16 bl.a. skrevet dette på vores Facebook-side (uddrag):
 
Her er fortællingen om hvordan superadvokaten Lars Bastholm fik omstødt en ulovlig beslutning, og tvang en ejerforening at ikke fravige dens formål. Syv af lejlighederne ville gerne have altan, og de fik gennemtrumfet en beslutning om at dette skulle betales via et fælleslån med solidarisk hæftelse. Vi var en minoritet af ejere som var særdeles utilfredse med denne beslutning. Til sidst, efter at have stillet en stævning i udsigt, fik Lars Bastholm en indrømmelse som ugyldiggjorde den vedtagne beslutning.
 

Overprissager - andelslejligheder

Ifølge andelsboligloven er der loft over den pris, som en andel lovligt kan overdrages for. Køber kan kræve en eventuel overpris tilbagebetalt uanset om parterne udtrykkeligt har indgået aftale herom. Der gælder en tidsfrist på ½ år for at anlægge retssag mod sælger i en overprissag.
 
På vores Facebook-side findes et opslag af 15. maj 2016 angående en sag om ulovlig overpris ved salg af andelsbolig.
 
 

Eksklusion - andelslejligheder

En andelsboligforening kan ekskludere et medlem som følge af manglende betaling af boligafgiften eller af andre grunde. Der kan opstå tvist mellem foreningen og andelshaveren om, hvorvidt en eksklusion er gyldig.
 
Såfremt eksklusionen er gyldig kan foreningen sælge andelslejligheden og kræve, at andelshaveren flytter. En eksklusion er således et relativt voldsomt retsskridt.
 

Uenighed med developer/håndværker - projektsalg/byggesager

Der kan opstå tvist om hvorvidt arbejdet er udført fagligt korrekt, indenfor den aftalte tid eller om størrelsen af betalingen til håndværkeren.
 
 

Uenighed med kommune/offentlige myndigheder

I følgende artikel er eksempelvis omtalt et tilfælde, hvor der mellem kommunen og ejeren var opstået tvist om, hvorvidt der var indtrådt pligt til helårsbeboelse:
 
 

Lejeret

Det lejeretlige område er særdeles kompliceret og medfører ofte tvister, eksempelvis mellem lejer og udlejer af beboelsesenheder.
 
 

Dine kontaktpersoner

Følgende jurister varetager sager inden for området Ejer- og andelslejligheder:
 
 
 
Advokat (H)
Tel. 33 75 76 14