Forretningsområder / Retssagsbehandling

Retssagsbehandling

Konfliktløsning, herunder retssags- og voldgiftssagsbehandling, er blandt Elvang & Partneres spidskompentecer, og vi bistår i forbindelse med tvister inden for alle firmaets forretningsområder.
 

Vi bistår herunder med:

  • Rådgivning og vurdering vedrørende procesrisiko samt alternativ konfliktløsning med udgangspunkt i den enkelte sag og de kommercielle risici, herunder omkostningsmæssige risici forbundet med sagen.
  • Førelse af retssager og voldgiftssager, såvel ved ad hoc voldgiftsretter som ved institutionelle voldgiftsretter som f.eks. Det danske Voldgiftsinstitut eller Voldgiftsnævnet for Bygge- og anlægsvirksomhed.
  • Varetagelse af hverv som partsudpeget voldgiftsdommer i forbindelse med voldgiftssager, herunder navnlig indenfor IT-retsområdet.
  • Varetagelse af fuldbyrdelsessager m.v., herunder udlægsforretninger, umiddelbare fogedforretninger og konkursbegæringer.
  • Gennemførelse af foreløbige og/eller udenretlige retsskridt, herunder arrest, fogedforbud, isoleret bevisoptagelse, udenretligt syn- og skøn m.v.
  • Førelse af sager for administrative instanser og nævn samt brancheorganer, herunder f.eks. Arbejdsmarkedets Ankenævn, Klagenævnet for Ejendomsformidling, Klagenævnet for Udbud, Konkurrencestyrelsen m.v.
  • Forligsforhandlinger og forligsaftaler.
  • Samarbejde med udenlandske advokater om førelse af retssager i udlandet eller mulighederne for fuldbyrdelse af dansk dom eller voldgiftskendelse i udlandet.
  • International privat- og procesret.
  • Inkassosager.
Vores advokater indenfor forretningsområdet ”Retssagsbehandling” har stor erfaring med ovennævnte og kan herudover i den enkelte sag, hvis der måtte være behov herfor, trække på firmaets øvrige jurister med speciale indenfor den pågældende sags fagområde.
 
Relevant artikel: Sådan forløber en retssag

Dine kontaktpersoner

Følgende jurister varetager sager inden for området Retssagsbehandling:
 
 
Advokat (H)
Tel. 33 75 76 14