Forretningsområder / Retshjælpsforsikring

Retshjælpsforsikring

Meget ofte vil privatpersoner og mindre erhvervsdrivende kunne få dækket omkostninger til en retssag, herunder advokatomkostninger og syns- og skønsomkostninger og retsafgifter, under deres retshjælpsforsikring.
 
 
Retshjælpsforsikring dækker sager om f.eks.:

- Fejl og mangler i lejligheder og huse
- Erstatningskrav uden for kontrakt
- Aftaleretlige krav
- Andre mangelskrav
- Hævdsager
- Nabotvister
- Lejeretstvister

De fleste privatforsikringer, såsom indbo, ejendom, bil, og virksomhedens "paraplyforsikring" indeholder en retshjælpsforsikringsdækning med dækningsmaksimum, der almindeligvis varierer fra kr. 125.000 til kr. 175.000. Selvrisikoen udgør typisk 10% af sagens omkostninger, dog minimum kr. 2.500.

Elvang & Partnere er specialiserede i at føre retssager under retshjælpsforsikringsdækninger, herunder at søge retshjælpsforsikringerne om dækningstilsagn til såvel anlæggelse af sag og til forsvar mod krav rejst af modparter.

Kontakt os gerne for en uforpligtende drøftelse af mulighederne for at få dækket retssags- og voldgiftsomkostninger fra forsikringen.
 
 

Dine kontaktpersoner

Følgende jurister varetager sager inden for området Retshjælpsforsikring:
 
 
 
Advokat (H)
Tel. 33 75 76 14