Ejer- og andelslejligheder

Badeværelser, vandskader, skimmelsvamp, brugsret til terrasse og kælder, overprissager, eksklusion, uenighed med håndværkere, lejeret m.m.

Villaer/parcelhuse

Fejl og mangler ved omfangsdræn og tag- konstruktion, arealafvigelser, uenigheder med håndværkere, naboer og offentlige myndig- heder, tilstandsrapporter, ejerskifteforsikring, forurening, m.m.

Erhvervslejeret

Indgåelse af lejekontrakt, lejenedsættelse og -forhøjelse, assistance ved et lejemåls ophør m.m.

Ansættelsesret

Bistand og assistance til funktionærer og direktører. Retssager om uberettiget opsigelse m.m.

Bobehandling

Dødsboer, konkursboer, nødlidende ejendomme, rekonstruktioner m.m.

Retsmægling og mediation

Om Elvang & Partnere - retssagsadvokater

Vi er specialister i retssager om private boliger, hvilke sager vi behandler dygtigt og professionelt. Modsat mange erhvervsadvokater påtager vi os meget gerne privates retssager, som er omfattet af retshjælpsforsikringen i indbo- eller husforsikring.

Af samme grund modtager vi ofte henvisninger af sådanne sager fra traditionelle erhvervsadvokater. Disse henvisninger opfatter vi som en klar anerkendelse af vores spidskompetence og loyalitet. Se mere om eksempler på retssager om private boliger under fanebladet ”Forretningsområder”.
 

Elvang & Partnere 

Bredgade 27
1260 København K
Tel 33 75 76 77