Ejer- og andelslejligheder

Vandskader, svampeskader, brugsret til terrasse og kælder, overprissager m.m.

Villaer/parcelhuse

Sager om dræn, uenigheder med håndværkere, fejl i tilstandsrapporter, forurening, uenigheder med naboer og myndigheder m.m.

Erhvervslejeret

Indgåelse af lejekontrakt, lejenedsættelse og -forhøjelse, assistance ved et lejemåls ophør m.m.

Ansættelsesret

Bistand og assistance til funktionærer og direktører. Sager om uberettiget opsigelse m.m.

Bobehandling

Dødsboer, konkursboer, nødlidende ejendomme, rekonstruktioner m.m.

Personskadesager

Tab af erhvervsevne, varigt mén, svie og smerte, m.m.

Om Elvang & Partnere

Vi er specialister i sager om private boliger, hvilke sager vi behandler dygtigt og professionelt.

Modsat mange erhvervsadvokater påtager vi os meget gerne privates tvistesager, som er omfattet af retshjælpsforsikringen i indbo-, båd- eller husforsikring.

Af samme grund modtager vi ofte henvisninger af sådanne sager fra traditionelle erhvervsadvokater. Disse henvisninger opfatter vi som en klar anerkendelse af vores spidskompetence og loyalitet.

Se mere om eksempler på sager om private boliger under fanebladet ”Forretningsområder”.

Vores kunder er trygge og meget tilfredse.
 

Vores kontorer

København
Kgs. Nytorv 15, 3., 1050 København K
Tel 33 75 76 77

Aarhus
Vester Allé 7, 2. tv., 8000 Aarhus C
Tel 86 20 35 00

Hillerød
Torvet 9, 1., 3400 Hillerød
Tel 48 20 68 01