Forretningsområder / Personskadesager

Personskadesager

Er du kommet fysisk eller psykisk til skade, kan vi bistå dig med at afklare din retsstilling og hjælpe dig med at opnå den kompensation mv., som du er berettiget til, idet kontoret har 25 års erfaring med behandling af sådanne sager.
 
Du kan f.eks. have krav på godtgørelse af svie og smerte samt af varigt mén eller have krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og tab af erhvervsevne pga.:
  • En fejlbehandling på hospital eller hos privat praktiserende læge eller anden sundhedsperson
  • En trafikulykke
  • En sportsskade
  • Anden fritidsulykke
  • En arbejdsskade
Vi foretager gerne en uforpligtende vurdering af din sag, og du skal alene betale for vores bistand, hvis du vælger at gøre brug af vores bistand, og der er indgået en forudgående skriftlig aftale om salæret.
 
Vi yder derudover tillige bistand angående tvister vedrørende anmeldte personskader til en
  • Ulykkesforsikring
  • Pensionsforsikring
  • Erhvervsevnetabsforsikring
  • Livsforsikring

Dine kontaktpersoner

Følgende jurister varetager sager inden for området Personskadesager:
 
 
 
Advokat (H)
Tel. 33 75 76 14
 
 
 
Advokat (H)
Niels Nørgaard Rasmussen
nr@elvang.dk
Tel. 33 75 76 06